Skip to content

Apologetiek: Enkele goede redenen waarom apologetica belangrijk is

by op 12 januari 2012

De niet-apologetische katholiek

In ‘The Graduate,’ een film met Dustin Hoffman, is er een interessante scene. Dustin Hoffman speelt een student van goede afkomst die net afgestudeerd is. Op een feest komt een vriend van de familie naar hem toe. In de ene hand houdt hij een glas, in de andere een sigaar, en zegt aan de net afgestudeerde: “Ik wil je een woord geven, slechts één woord: Plastiek!”  Daarmee bedoelde hij dat je met de plastiekindustrie een impact kan nalaten in deze wereld en goede zaken kan doen.
Wel, laat ons je ook een woord geven, één woord: Apologetica. Wie aan apologetiek doet, kan een impact nalaten op de wereld. Net zoals een advocaat in een rechtzaak kunnen wij de Kerk verdedigen met rede en overtuigingskracht. Maar apologetiek is niet alleen instrumenteel voor de bekering van anderen, maar ook voor het onderricht van mede-katholieken. Erin slagen om iemand te overtuigen is op zich niet zo belangrijk. Een basiskennis van apologetiek zal aantonen dat we katholiek zijn om meer dan louter emotionele en culturele redenen. Het zal daarom niet nalaten mede-katholieken te versterken in hun eigen overtuigingen. Apologetica stelt ons bovendien in staat om ons te verdiepen in de Bijbel en het Geloof, zoals het goede leerlingen van Christus betaamt. Vandaar dat het woord «apologetica», net zoals in de film ‘The Graduate,’ een woord is die ons leven kan en zal veranderen.
Dat betekent niet dat apologetica het ultieme hoogtepunt van alle kennis is. Apologetiek is zoals reeds vermeld, een hulpmiddel dat we kunnen gebruiken voor evangelisatie, een hulpmiddel om mensen te onderrichten. Het is een sleutel die deuren opent, die voordien gesloten waren.
Dat sommige mensen niet akkoord gaan met wat we geloven, hoort er nu eenmaal bij. Maar wat belangrijk is, is dat ze niet akkoord gaan met wat we werkelijk geloven, eerder dan dat ze niet akkoord gaan met wat zij menen dat we geloven. Aanvallen tegen het geloof zijn daarom niet noodzakelijk slecht, maar een opportuniteit om aan een ander te leren waar katholieken werkelijk in geloven, zelfs indien ze er niet mee akkoord gaan.
Apologetiek is iets dat allen kunnen toepassen. Sommigen zouden kunnen denken dat het alleen voor pastoors en nonnen weggelegd is, maar niets is minder waar. Het ligt binnen ieders bereik. En zolang we de christelijke naastenliefde respecteren, en zachtmoedig en nederig blijven, kunnen we wonderen verwekken.
.............

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: