Spring naar inhoud

V & A: Als Christus wel degelijk geboren zou zijn uit een maagd, waarom spreekt Hij er dan niet over?

by op 5 januari 2012

We weten niet met zekerheid dat Hij er nooit over gesproken heeft. De evangelisten maakten geen bijzondere vermelding van Christus over dit onderwerp, maar ze beweerden niet alles te registeren wat Hij ooit gezegd heeft. St. Lucas zegt ons dat wanneer Hij de twee leerlingen op de weg naar Emmaüs ontmoette, “te beginnen met Mozes en al de profeten, verklaarde Hij hun wat in heel de Schrift over Hem was voorspeld” (Lc. 24:27). Het is dus wel degelijk mogelijk dat Hij over Zijn komst in de wereld verwezen heeft naar de profetie van Isaias (Is. 7:14). Desalniettemin vermelden de evangelies het feit dat Maria een maagd was, en hun woorden zijn in die zin even betrouwbaar als wanneer ze de woorden van Christus neerschreven.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: