Skip to content

V & A: Waar zegt de Bijbel dat Maria altijd een maagd was?

by op 4 januari 2012

Isaias de profeet (7:14) voorspelde de bovennatuurlijke en buitengewone geboorte van de Messias wanneer hij schreef: “Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie, de maagd zal ontvangen, en een zoon baren; zij zal hem noemen: ‘God-met-ons’.” St. Lucas zegt: “In de zesde maand werd de engel Gabriël door God naar een stad van Galilea gezonden, Nazaret genaamd, tot een maagd . . . de naam van de maagd was Maria.” (Lk. 1:26-27). Wanneer Maria de waardigheid werd aangeboden om de moeder te worden van de Messias, een privilege dat de meeste Joodse meisjes met groot enthousiasme zouden aanvaarden, argumenteerde Maria dat ze geen intentie had om moeder te worden. “Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken?” (Lk. 1:34). Ze verwees daarbij niet naar het verleden, maar door de tegenwoordige tijd te gebruiken, geeft ze haar tegenwoordige en volhardende intentie aan. De engel garandeerde haar dat haar kind mirakuleus verwekt zou worden door middel van de Heilige Geest, en dat ze niet gevraagd zou worden om haar maagdelijkheid – die ze zo hoog achtte – prijs te geven. Alleen hierna gaf ze haar toestemming.
Mocht Maria niet de intentie gehad hebben om maagd te blijven, zou de boodschap van de geboorte van de Messias duidelijk verwijzen naar haar naderende huwelijk met St. Jozef. Maar de manier waarop ze reageerde, maakt het duidelijk dat ze die intentie niet had en eeuwig maagd wou blijven, zelfs tijdens het huwelijk met St. Jozef.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Tags: Apologetiek, Apologetica, Defensio, Fidei, Verdediging, Verdedigen, Katholieke, Kerk, Apologetische, Argumenten, Apologetiek, Apologetica, Rooms-Katholieke, Geloof, Paus, Bisschop, Rome, Apologetiek, Apologetica, Apologetieke

.............

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: