Skip to content

V & A: Vroegen Filips III en Filips IV de pausen niet om de Onbevlekte Ontvangenis als dogma te definiëren, maar ze kregen steeds het antwoord dat de doctrine niet kon gedefinieerd worden omdat het niet in de Heilige Schrift terug te vinden is?

by op 2 januari 2012

De pausen hebben nooit zo’n beslissing genomen: Paulus V verbood in 1617 om publiekelijk te onderrichten dat Maria niet onbevlekt ontvangen was. Gregorius V beval in 1622 de discussie onder theologen stop te zetten totdat de Kerk een officiële beslissing zou nemen. Alexander VII zei dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria de gebruikelijke doctrine van de Kerk is en dat niemand het moest ontkennen. Geen van deze pausen gaf een dogmatische definitie, maar slechts een disciplinaire beslissing. Paus Pius IX  definieerde uiteindelijk de doctrine in 1854.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: