Spring naar inhoud

V & A: Petrus en Paulus waren elkaars gelijke. Petrus was dus nooit Paus.

by op 2 januari 2012

BEZWAAR:
“Paulus doet zichzelf voor als Petrus’ gelijke: «Integendeel, toen ze gezien hadden, dat aan mij de prediking onder de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus die onder de besnedenen . . . toen hebben Jakobus, Kefas en Johannes . . . mij en Barnabas de broederhand gereikt.» (Gal. 2:7-9)”
ANTWOORD:
Paulus beweert gelijk aan Petrus te zijn, niet op basis van de volheid van de herderlijke macht, maar op basis van het apostolaat zelf en van een rechtstreekse goddelijke missie. Er bestaat immers een onderscheid tussen het apostolische en herderlijke (bisschoppelijke) ambt. In het herderlijke ambt had Petrus het primaatschap. Maar inzake het apostolische ambt was geen enkele apostel aan Petrus ondergeschikt. (Dit verklaart waarom de Kerkvaders vaak naar de apostelen verwijzen als elkaars gelijke.) In het herderlijke ambt waren ze dus wel degelijk ondergeschikt aan Petrus.
Wat de bovenvermelde passage dus betekent, is dat Paulus speciaal gekozen werd door God voor de evangelisatie van de heidenen, terwijl Petrus’ bijzondere apostolische missie bestond in de evangelisatie van de Joden.
(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Tags: Apologetiek, Apologetica, Defensio, Fidei, Verdediging, Verdedigen, Katholieke, Kerk, Apologetische, Argumenten, Apologetiek, Apologetica, Rooms-Katholieke, Geloof, Paus, Bisschop, Rome, Apologetiek, Apologetica, Apologetieke

.............

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: