Spring naar inhoud

V & A: Alle wereldreligies prediken hetzelfde. Wat maakt het christelijke geloof anders?

by op 2 januari 2012

Christus predikt “DOE aan een ander”, niet “doe NIET aan een ander.” Met andere woorden, het christendom is de enige religie die naastenliefde positief benadert, terwijl alle andere religies dit op een negatieve manier doen. Een korte vergelijking:
   – Christus: “Al wat gij dus wilt, dat de mensen u doen, doet het ook hun” (Mt. 7:12)
   – Hindoeïsme: “Dat niemand aan een ander doet, wat hij weerzinwekkend voor zichzelf vindt.” (Mahabharata, V. 5,  49:57)
   – Budhisme: “Schaad anderen niet op een manier dat je zelf schadelijk zou vinden.” (Udanavargu, 5:18, Tibetan Dhammapada)
Bovendien moet opgemerkt worden dat het véél moeilijker is om een positieve regel te volgen, dan om een negatief principe te respecteren. Immers, het negatieve principe komt neer op:  “Laat de anderen met rust en respecteer hen.” De positieve regel komt neer op:  “Overstijg jezelf en doe goed aan hen die je haten en voor wie je een afkeer hebt.” Er is een wereld van verschil tussen beide principes.
Er moet trouwens opgemerkt worden dat het christelijke geloof de naastenliefde niet alleen positief, maar ook negatief benadert. De Tien Geboden zijn bijna allemaal negatieve geboden. Met andere woorden, het christelijk geloof bevat niet alleen volledig wat andere religies eventueel prediken, maar gaat veel verder. De essentie van de christelijke moraal bestaat met andere woorden dan ook niet uit het zich onthouden van slechte dingen, maar het aktief doen van goed.
(Bron: The Golden Rule & Christian Apologetics, C. S. Lewis, William Barclay & Co.)

Tags: Apologetiek, Apologetica, Defensio, Fidei, Verdediging, Verdedigen, Katholieke, Kerk, Apologetische, Argumenten, Apologetiek, Apologetica, Rooms-Katholieke, Geloof, Paus, Bisschop, Rome, Apologetiek, Apologetica, Apologetieke

.............

Advertenties

From → Ene ware Kerk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: