Spring naar inhoud

V & A: St. Augustinus meende dat toen Christus zei, “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen”, Christus naar Zichzelf verwees als de steenrots, en niet naar St. Petrus.

by op 2 januari 2012

BEZWAAR:
“St. Augustinus meende dat het erg waarlijk was, dat toen Christus zei, ‘Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen’, Christus naar Zichzelf verwees als de steenrots. St. Augustinus schreef immers: «Ik zei ergens over de apostel Petrus dat de Kerk op hem gevestigd was als de steenrots. . . . Maar ik ben me er ook van bewust dat ik vaak de woorden van de Heer uitlegde als ‘Ge zijt Petrus,’ etc., als een verwijzing naar Zichzelf. Immers, Christus zei niet tot hem, ‘Gij zijt een steenrots (petra)’, maar ‘Gij zijt Peter (Petrus)’. Christus was dus de steenrots. . . . Maar ik laat het aan de lezer over om te kiezen welke van deze opties de meest waarschijnlijke lijkt.» (Retractiones 1:22)”
ANTWOORD:
Er is geen twijfel mogelijk dat “op deze steenrots” enkel en alleen naar Petrus persoonlijk kan verwijzen. Christus sprak in het Aramees en gebruikte hetzelfde woord tweemaal in die zin: “Gij zijt Kepha [Petrus] en op deze kepha [steenrots] zal ik mijn Kerk bouwen.” Het is daarom onloochenbaar dat de “kepha” van de Kerk verwijst naar dezelfde persoon die zonet “Kepha” genoemd werd. Het excuus van sommige protestanten die beweren dat Christus naar zichzelf verwees, toen Hij de woorden “deze steenrots” zei, is zonder echte waarde.
St. Augustinus, zoals de bovenvermelde passage toont, maakte deze vergissing. Zonder kennis te hebben van Aramees, dacht hij een echt onderscheid te zien tussen dezelfde term wanneer het woord “Petrus” en later “petram” gebruikt werd. Had St. Augustinus geweten dat Christus hetzelfde woord “kepha” gebruikt had in beide gevallen, zou hij nooit getwijfeld hebben omtrent de correcte uitleg van deze passage. St. Augustinus vermeldt elders (loc. cit.) trouwens dat die uitleg gezongen werd “door de menigte” in de verzen van St. Ambrosius: “Bij het kraaien van de haan, de ware Steenrots van de Kerk doet boete voor zijn zonde.”
Maar zelfs indien St. Augustinus vraagtekens had bij de waarheid van dit populair geloof, had hij nooit enige twijfels omtrent de objectieve waarheid van deze verklaring: Petrus was voor hem de grondvest van de Kerk. Want anders zou hij nooit zijn lezers de keuze hebben kunnen geven welke interpretatie ze wilden volgen.
(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: