Skip to content

V & A: Petrus had niet het opperste gezag onder de Apostelen. Alle apostelen werd de macht gegeven om te binden en te ontbinden. (Mt. 18:18) Het primaatschap van de Paus is dus fout.

by op 7 december 2011

BEZWAAR:

Petrus had niet het opperste gezag onder de Apostelen. Alle apostelen werd de macht gegeven om te binden en te ontbinden: “Alles wat gij zult binden op aarde, zal ook gebonden zijn in de hemel; en alles wat gij ontbinden zult op aarde, zal ook ontbonden zijn in de hemel.” (Mt. 18:18) Het primaatschap van de Paus is dus fout.”

ANTWOORD:

Het is belangrijk om hier twee passages met elkaar te vergelijken:

Tot Petrus: “En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen . . . en al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

Tot de Apostelen: Alles wat gij zult binden op aarde, zal ook gebonden zijn in de hemel; en alles wat gij ontbinden zult op aarde, zal ook ontbonden zijn in de hemel.” (Mt. 18:18)

Beide teksten zeggen min of meer hetzelfde: De volheid van macht wordt beloofd. Maar cruciaal is het te beseffen dat de tweede belofte niet gericht is tot de apostelen individueel, maar tot de apostelen als groep. De conclusie die we moeten trekken, is dat de volheid van macht beloofd werd aan Petrus (Mt. 16:18) én aan het Apostolische College (Mt. 18:18), waar Petrus ook deel van uitmaakt. De andere apostelen hadden wel degelijk de macht om te binden en te ontbinden, maar geen van hen had de volle en ongelimiteerde macht die Petrus genoot.

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: