Skip to content

V & A: Petrus is niet de grondslag van de Katholieke Kerk, maar Christus. De rol van de paus als opperste gezag is dus overroepen.

by op 6 december 2011

BEZWAAR:

Als het kwestie is van de grondslag van de Kerk, dan is dat Christus: “Niemand mag een ander fundament plaatsen, dan wat gelegd is, en dat is Jesus Christus.” (1 Cor. 3:11) De rol van de paus is dus overroepen.”

ANTWOORD:

De betekenis van deze metafoor van St. Paulus moet in de juiste context geplaatst worden. De betekenis van de geciteerde tekst is de volgende: Christus, of liever geloof in Christus, is de ware en unieke grondslag van het Christelijke leven. Deze grondslag had Paulus, “als een wijs bouwmeester,” gelegd in Korinte.

Bovendien moeten we goed beseffen dat, zelfs indien deze tekst daadwerkelijk over het opperste gezag in de Kerk spreekt, dan zou het nog steeds niets bewijzen tegen de katholieke doctrine, aangezien Petrus’ macht en gezag op die van Christus rust. Alhoewel Petrus de steenrots is, is hij niet de Steenrots zoals Christus die is. Het is niet omdat Petrus in die macht deelt, dat Christus zijn eigen autoriteit verliest. Jezus Christus is  priester en maakt anderen priester; Hij is de Steenrots en maakt een ander tot steenrots; en zo  geeft Hij ook aan Zijn dienaars wat Hij zelf heeft.

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: