Skip to content

V & A: De Katholieke Kerk verbiedt bepaalde boeken te lezen omdat ze bang is dat haar gelovigen de waarheid ontdekken.

by op 4 december 2011

Laat me je even verwijzen naar Genesis. De almachtige God creëerde een paradijs op aarde, schiep Adam en Eva, en zei, Doe wat je maar wil, maar eet niet van de boom die je de kennis van het kwade zal geven. Ik verbied je om te eten van die boom. Maar een slang kwam langs en zei tot Eva, Waarom heeft God je verboden om te eten van die boom? En Eva antwoordde, God heeft ons bevolen om het niet aan te raken omdat Hij zei dat Hij weet dat het niet goed voor ons is. En de slang antwoordde daarop, De ware reden is omdat God bang is dat je ogen geopend zullen worden en dat je de waarheid zal ontdekken en aan Hem gelijk zal zijn. Adam en Eva aten van de boom en bekloegen het zich voor de rest van hun leven. Sommige katholieken waren ongehoorzaam aan de wetten van de Kerk inzake publicaties en hebben zowel hun geloof als hun zeden verloren. Maar jouw uitleg over de redenen van de Katholieke Kerk klinkt zeer bekend in de oren.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)Advertenties

From → Index

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: