Skip to content

V & A: Paulus beweert dat alle apostelen de grondslag vormen van de Kerk. Het was dus niet alleen Petrus die een bijzondere macht ontving, toen Christus hem de steenrots noemde.

by op 27 november 2011

BEZWAAR:

Er werd geen bijzondere macht beloofd aan Petrus in het fameuze citaat, “Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen” (Mt. 16:18). In een andere passage in de Bijbel wordt naar alle apostelen verwezen als de fundamenten van de Kerk: “Gij zijt . . . medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op de grondslag der Apostelen en Profeten, waarvan Christus Jesus de hoeksteen is.” (Eph. 2:20)

ANTWOORD:

De metafoor van de stichting kan gebruikt worden in meer dan één betekenis. Men moet dus bepalen uit de context wat de precieze betekenis is waarin het gebruikt wordt. Welnu, de context van Matteus 16 toont dat Petrus de grondslag van de Kerk wordt genoemd omwille van de opperste autoriteit die hij zal ontvangen.

Zo toont ook de context in de Brief aan de Efesiërs aan, dat de apostelen de grondslag van de Kerk worden genoemd omwille van hun geloof en prediking. Het is bovendien belangrijk te noteren dat de apostelen de grondslag van de gelovigen worden genoemd samen met de profeten van het Oude Testament, en die laatsten oefenden zeker geen jurisdictie uit in het Oude Testament.

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: