Skip to content

V & A: Leerde St. Paulus niet dat priesters hun ambt enkel uitoefenen als ze daartoe gedelegeerd waren door de gelovigen?

by op 26 november 2011

BEZWAAR:

Christus vestigde geen hiërarchie, aangezien St. Paulus leert dat de heilige dienaars van Christus hun ambt enkel uitoefenen als ze daartoe gedelegeerd waren door de gelovigen: “Paulus, Apollo, Kefas, . . . Alles is het uwe. Maar gij behoort aan Christus.” (1 Cor. 3:22-23)”

ANTWOORD:

St. Paulus spreekt hier enkel over het feit dat kerkelijke ambten ingesteld werden ten voordele van de gelovigen. De context van het citaat  maakt dit bijzonder duidelijk. Het betekent niet dat priesters hun ambt enkel kunnen uitoefenen als zij expliciet daartoe worden verzocht door een of meerdere gelovigen.

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

From → H. Ordes

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: