Skip to content

V & A: Christus vestigde geen hiërarchie, aangezien hij uitdrukkelijk verbood aan één van zijn leerlingen om zichzelf groter te beschouwen dan de anderen.

by op 24 november 2011

BEZWAAR:

Christus vestigde geen hiërarchie, aangezien Hij uitdrukkelijk verbood aan een van zijn leerlingen om zichzelf groter te beschouwen dan de anderen: “En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient.” (Lk. 22:24-26)

ANTWOORD:

Christus wilde onder zijn volgelingen niet autoriteit, maar arrogantie elimineren en de uitoefening van gezag en hoogmoed in het algemeen. Dat is waarom Hij zichzelf voorstelt als een model van nederigheid, zelfs indien hij de volheid van autoriteit bezat: “Wie toch is groter: hij die aan tafel ligt, of hij die bedient? Is het niet, die aan tafel ligt? Welnu, Ik ben onder u als de dienaar.” (Lk. 22:27)

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

From → Hiërarchie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: