Spring naar inhoud

V & A: Hoe kunnen boeken het geloof van mensen schaden als ze correct onderricht zijn?

by op 20 november 2011

Wat bedoel je met correct onderricht zijn? Indien een katholiek een lange opleiding van meerdere jaren in logica, filosofie, geschiedenis, Heilige Schrift en theologie gehad heeft, is het hoogst onwaarschijnlijk dat het lezen van een bepaald boek zijn geloof zou schaden. Maar hoeveel leken hebben zo’n opleiding gehad? Slechts weinigen zijn in staat om de openlijke onwaarheden te detecteren. Kijk maar eens naar de media. Iedereen weet hoe partijdig en subjectief die zijn en nochthans geloven de meeste mensen blindelings wat de kranten en de televisie beweren. Zogezegde intelligente heren die een goede vorming in bepaalde zaken gehad hebben, maar niet in andere, hebben het geloof verloren door het lezen van anti-christelijke literatuur, omdat ze onvoldoende kennis hadden inzake religie om de fouten van de gekozen boeken te detecteren.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → Index

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: