Skip to content

V & A: De moraalleer van je Kerk is zo ontzettend onverdraagzaam. Als ik die wetten van je Kerk zo slaafs moet volgen, hoe vrij is een mens dan nog?

by op 16 november 2011

Katholieken volgen de wetten van hun Kerk niet slaafs, maar vrijwillig. Ze weten dat haar wetgeving gebaseerd is op die van Christus. Als je redenering juist was, dan kan je even goed concluderen, “Als ik de Tien Geboden slaafs moeten volgen, dan verlies ik al mijn vrijheid.”

Je verwart fysieke vrijheid met morele vrijheid. Een mens is fysiek vrij om goed of kwaad te doen, maar hij is niet moreel vrij om kwaad te doen. En als we moreel gezien niet vrij zijn om ongehoorzaam te zijn aan Gods Geboden, dan zijn we ook niet moreel vrij om ongehoorzaam te zijn aan de Kerk die Christus opgedragen heeft om in Zijn naam te onderrichten.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Moraalleer

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: