Skip to content

V & A: Zou de Katholieke Kerk de religieuze vrijheid afschaffen indien het binnen haar mogelijkheden lag?

by op 15 november 2011

Absolute vrijheid om eender welke religie te promoten is waanzin

Ik ben ervan overtuigd dat we erg verschillen in onze opinie wat religieuze vrijheid daadwerkelijk betekent. De Katholieke Kerk geeft aan iedereen de vrijheid om gelovig te zijn. Maar de vrijheid om eender welke religie te kiezen is een gans andere kwestie. Een mens kan onderworpen zijn aan valse religies en vrij zijn van de ware religie. Of hij kan onderworpen zijn aan de ware religie en vrij zijn van valse religies. Echter, jij bedoelt duidelijk de vrijheid om eender welke religie te promoten. Daarop zou ik het volgende willen zeggen. De houding van de Kerk is steeds geweest dat ze de lancering van een nieuwe valse leer probeert te ontmoedigen. Indien echter valse religies reeds gevestigd zijn en hun aanhangers te goeder trouw zijn, tolereert de Kerk hun voortbestaan in vrijheid. Immers, niemand kan geforceerd worden om katholiek te worden of te blijven. De Kerk aanvaardt dat gegeven, maar er kan niet verwacht worden dat ze valse religies promoot.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Ene ware Kerk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: