Skip to content

V & A: Is het een doodzonde om een boek te lezen dat vroeger op de Index stond?

by op 15 november 2011

De Index bestaat niet meer, maar behoudt haar morele waarde. Met andere woorden, de boeken blijven schadelijk voor het geloof en de zeden. Toestemming moet niet langer gevraagd worden aan de Kerk, maar er moet een ernstige reden bestaan om ze te lezen. Men begaat niet automatisch een doodzonde, zoals dat bestond in de tijd van de index, maar men zondigt desalniettemin ernstig indien de boeken gelezen worden uit ongegronde nieuwsgierigheid of minachting voor de autoriteit van de Kerk. De index bestond omdat bepaalde boeken in essentie zondevol en immoreel waren, of omdat ze een volledig vals en godslasterlijk beeld gaven van de christelijke doctrine. Het is niet omdat de index afgeschaft is, dat die boeken niet langer immoreel of godslasterlijk zijn. Elke katholiek heeft de plicht om elke vorm van verleiding te vermijden.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Index

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: