Skip to content

V & A: Veroordeelde Paus Pius IX niet de gewetensvrijheid?

by op 13 november 2011

Neen, dat deed hij niet. Hij veroordeelde het voorstel dat elke mens vrij is om eender welke religie te kiezen die hem bevalt. Maar dit heeft niets te maken met de vrijheid van geweten. Het bevestigt enkel het principe dat, indien God een bepaalde openbaring gegeven heeft, de mens de plicht heeft om die openbaring te aanvaarden zoals ze is. De mens is niet moreel vrij om een religie te verwerpen, waarvan hij weet dat ze geopenbaard werd door God, en een andere religie te kiezen naar gelang zijn willekeur. Indien echter een mens niet de ware religie kent en verkeerdelijk meent dat het de juiste beslissing is om protestant of anglicaan te zijn, dan respecteert de katholieke moraalleer zijn geweten en leert dat hij niet in de Katholieke Kerk kan opgenomen worden, zolang hij die overtuiging heeft.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Ene ware Kerk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: