Skip to content

V & A: Als de Kerk zichtbaar was, dan zou de geloofsbelijdenis niet zeggen, “Ik GELOOF … in de heilige katholieke Kerk”. Met andere woorden, een kwestie van geloof, niet van structuur.

by op 21 oktober 2011

 ANTWOORD:

Men kan de Kerk gewoon bekijken als een instelling, maar wat men gelooft over diezelfde kerk is iets anders. Men ziet de externe sociale structuur van de Kerk; maar men gelooft dat diezelfde Kerk die een bijzondere sociale structuur heeft, van goddelijke oorsprong is en de macht heeft om mensen te leiden naar heiligheid en bovennatuurlijke redding. Op dezelfde manier zagen de apostelen Christus rondgaan zoals alle anderen, maar tezelfdertijd geloofden ze in Zijn goddelijkheid.

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

From → Hiërarchie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: