Skip to content

V & A: De Kerk van Christus is niet zichtbaar zoals de Katholieke Kerk beweert. Gaf Christus zelf geen duidelijke aanwijzingen dat Zijn Kerk onzichtbaar was?

by op 20 oktober 2011

BEZWAAR: De Kerk van Christus is niet zichtbaar zoals de Katholieke Kerk beweert. Gaf Christus zelf geen duidelijke aanwijzingen dat Zijn Kerk onzichtbaar was, toen Hij het vergeleek met (i) “een schat die in een akker begraven is” (Mt. 13:44)? En toen de farizeeërs hem vroegen: “Wanneer komt het Koninkrijk Gods?”, gaf  Hij hen ten antwoord: (ii) “Het Koninkrijk Gods komt zonder opzien te verwekken. Men zal niet zeggen: Zie, hier is het; zie, daar is het. Want zie, het Koninkrijk Gods is midden onder u.”

ANTWOORD:

(i) De bedoeling van deze parabel is om te wijzen op de waarde van het Messiaanse Koninkrijk, en dus mag het woord “begraven” niet beklemtoond worden. Trouwens, hoe kan iemand een onzichtbare schat vinden?

(ii) Deze woorden sluiten zowel een politieke als een eschatologisch Koninkrijk volgens het type waar de farizeeërs naar uitkeken, uit, maar niet elk type van zichtbaar koninkrijk. De bedoeling is de volgende: het Koninkrijk Gods zal niet plotseling komen met een grote show en met alles wat we associëren met een intredende triomferende koning, waarbij de massa schreeuwt, “Hier is hij! Hier is hij!” De instelling van zijn koninkrijk zal ook niet vergezeld gaan met feestelijk vuurwerk. Het Koninkrijk Gods zal langzaam groeien, stap voor stap, zonder veel show. Immers, “Het Koninkrijk Gods is midden onder u”, betekent dat het reeds wortel geschoten heeft en begint te groeien onder jullie. Aangezien de woorden, ἐντὸς ὑμῶν gericht zijn tot de farizeeërs, betekenen zij niet “in je zielen”, maar “midden onder u”, m.a.w. in het midden van de mensen waar jullie onderdeel van uitmaken. De Staten Vertaling zegt “binnen u lieden”, hetgeen ook verschillende goedgekeurde Bijbels zeggen, maar dat kan een verkeerde indruk wekken.

(Bron: Dogmatic Theology, Vol. II, Christ’s Church, Msgr. G. Van Noort, Westminster, 1961)

Advertenties

From → Hiërarchie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: