Skip to content

V & A: Mentale reservatie is immoreel, aangezien het weerhouden van de waarheid iemand misleidt. Het komt neer op liegen.

by op 19 oktober 2011

Indien alles wat iemand zegt waar is, kan je hem niet beschuldigen van leugen. Zwijgen is niet liegen. We mogen zeggen dat iemand onrechtvaardig is, wanneer hij zou moeten spreken, maar weigert het te doen. Ook mogen we vinden dat een persoon ongehoorzaam is, als hij bevolen wordt iets aan de anderen te zeggen, maar het niet doet. Maar zo’n persoon is geen leugenaar. Vandaar dat Christus zei tot de apostelen, “Gaat zelf maar naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest.” (Jn. 7:8) Maar toen zij vertrokken waren zonder Hem, “vertrok Hij ook zelf naar het feest; niet publiek, maar in stilte.” (Jn. 7:9) De volledige waarheid was, “Ik ga niet met jullie op de gebruikelijke manier; Ik ben van plan op een andere manier te gaan die Ik alleen ken en waar Ik je niet op de hoogte van wil brengen.” Maar Christus voegde deze laatste woorden er niet aan toe, zelfs al wist Hij dat zijn leerlingen misleid zouden zijn. Nochtans kunnen we Christus, die de Waarheid zelve is, niet beschuldigen van een leugen. Het is niet alleen toegestaan om wat waar is niet te zeggen, maar soms bestaat er zelfs een ernstige verplichting om het niet te doen. In bepaalde omstandigheden zou het echter bijzonder verkeerd zijn om gebruik te maken van mentale reservatie. Het gebruik veronderstelt altijd een geldige reden op basis van rechtvaardigheid of naastenliefde.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Liegen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: