Skip to content

V & A: Kan God berouw hebben over iets, wat Hij gedaan heeft?

by op 21 september 2011

BEZWAAR: “Kan God berouw hebben over iets, wat Hij gedaan heeft? We lezen immers dat God zegt: ‘Het berouwde Jahweh, dat Hij de mens op aarde gemaakt had, en Hij kreeg er spijt van.’ (Gen. 6:6)”

ANTWOORD:

Deze woorden lezen we in Genesis en zij werden door God gesproken naar aanleiding van de vele en grote zonden van de mensen vóór de zondvloed. En als zij maar goed worden verstaan, zijn ze helemaal niet in strijd met Gods voorzienigheid, noch met Gods onveranderlijkheid. God is alwetend: Verleden, heden en toekomst liggen voor Hem open. Hij overziet alles in één, enige en oneindige daad van Zijn goddelijk verstand. God is ook absoluut onveranderlijk in Zijn besluiten, omdat Hij oneindig volmaakt is. “Spijt” kan God dus nooit hebben over iets; want dat sluit een onvolmaaktheid in zich in, nl. beperktheid van voorkennis: iets valt anders uit dan het berekend werd. Van eeuwigheid wist God dus dat de mensen zouden zondigen; en ook had Hij van eeuwigheid besloten die zonden te straffen door de zondvloed.

Maar de schrijvers van de bijbelboeken waren mensen, die voor andere mensen schreven en dus drukten zij zich uit op een menselijke manier. Zo spreken ze bijvoorbeeld ook wel over de ogen en handen van God, ofschoon God als een geest noch ogen, noch handen heeft. En als nu in de bijbel gezegd wordt dat het God speet de mens te hebben geschapen, dan gebruikt de schrijver een menselijke zegswijze, niet om daarmee Gods veranderlijkheid uit te drukken, maar om de boosheid van de zonden duidelijk aan de mensen voor te stellen.

Het gaat dus om een beeldspraak, waarmee wij mensen, met ons beperkt verstand en onze daaraan beantwoordende uitdrukkingen, spreken over God op menselijke en onvolmaakte wijze.

(Bron: De Katholieke Kerk, Deel III, EE.PP. Felix Otten en C.F. Pauwels O.P., 1946)

Advertenties

From → God

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: