Spring naar inhoud

V & A: Waarom schiep God de mensen die verloren gaan en verdoemd zullen worden?

by op 18 september 2011

BEZWAAR: “God is alwetend en weet ook, wie er verloren zullen gaan. Waarom schiep God dan de mensen, die verloren gaan en verdoemd zullen worden? Christus zegt immers zelf van Judas: ‘Het zou beter voor hem zijn, zo hij niet was geboren, die mens!’(Mt. 26:24)”

ANTWOORD:

Als God de ene mens tot de verdoemenis zou bestemmen en de andere tot de zaligheid, zonder op de daden van de mensen te letten, dan was dit inderdaad een groot probleem. Maar het is iets heel anders. God weet van tevoren, wie er verloren gaat en wie er zalig wordt; maar Hij weet ook, dat er niemand verloren gaat buiten zijn schuld!

God wil, dat alle mensen zalig worden. Christus is voor alle mensen gestorven. Dus alle mensen kunnen op zichzelf beschouwd zalig worden. Dat sommigen het niet worden, ligt aan het misbruik van hun wil, aan hun vrijwillige zonden. Dus verdoemt niet God de mensen, maar goed beschouwd verdoemt de zondaar zichzelf!

Er is dus niets tegen in te brengen dat God de mens schept, die zalig worden kan. En dat God toelaat, d.w.z. niet belet, dat een mens door eigen schuld verloren gaat, is ook geen bewijs tegen Gods goedheid en wijsheid.

Want we mogen nooit vergeten dat het hoofddoel, het absolute doel van de schepping, God zelf is, nl. de eer van God. Het geluk van de mensen is maar het nevendoel. Maar omdat het bij de mensen gaat om redelijke en dus om vrije schepselen, is dit nevendoel alleen maar een voorwaardelijk doel, d.w.z. het wordt alleen maar bereikt op voorwaarde dat de mensen niet ingaan tegen Gods bedoeling ten opzichte van hun geluk, door misbruik te maken van hun wil. Daardoor kan de mens dus zelf zijn geluk vergooien.

Gaat nu zo’n mens voor eeuwig verloren, dan wordt in hem toch het absolute doel van Gods schepping, nl. de eer van God, bereikt. Want een verdoemde zal in eeuwigheid een bewijs vormen van Gods straffende rechtvaardigheid. Alleen het nevendoel wordt dan niet bereikt. En zo kan God een mens scheppen van wie Hij te voren weet, dat deze zal verloren gaan.

(Bron: De Katholieke Kerk, Deel III, EE.PP. Felix Otten en C.F. Pauwels O.P., 1946)

From → Hel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: