Skip to content

V & A: Waarom dienen priesters de ziekenzalving toe aan personen die reeds gestorven zijn?

by op 11 september 2011

De Katholieke Kerk zegt dat een persoon mag gezalfd worden een half uur tot 2 uur na de dood, afhankelijk van het type van overlijden. De reden is niet dat de persoon nog leeft, maar omdat de kans bestaat dat de ziel het lichaam nog niet heeft verlaten en hen het voordeel van de twijfel moet gegeven worden. Volgens medische experts is de enige zekerheid dat een man werkelijk dood is, de onbuigbaarheid van het lichaam en de start van de ontbinding. Onbewustzijn en een stilstaand hart zijn geen absolute garanties dat de ziel werkelijk vertrokken is op dat ogenblik. Er zijn voldoende gevallen bekend van personen die dood verklaard zijn en die later opnieuw tot bewustzijn zijn gekomen. De Kerk heeft daarom goede redenen om het voordeel van de twijfel te geven aan iemand die net overleden is.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Oliesel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: