Spring naar inhoud

V & A: Wat bedoelt de heilige Johannes met “Zalig en heilig zijn zij, die deel hebben aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht” (Apoc. 20:6)? Verwijst hij hier naar een tweede leven op aarde?

by op 10 september 2011

De ‘eerste opstanding’ is de mystieke opstanding van de dood der zonde. We verrijzen met Christus in het doopsel, en hen die sterven met het karakter van het doopsel, bezitten een permanente aanspraak op de glorievolle en effectieve verrijzenis van het lichaam op het einde der tijden. De ‘tweede dood’ zal geen aanspraak hebben op het karakter die het doopsel heeft achtergelaten. Met de ‘tweede dood’ bedoelt Johannes de eeuwige dood van de hel. De ‘eerste dood’ is de ontkoppeling van lichaam en ziel.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → 2de Komst JC

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: