Skip to content

V & A: Ik geloof dat we allen een tweede kans zullen krijgen. Zeggen we niet in het Onze Vader, “Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde als in de hemel”? Dat wijst erop dat in de toekomst er op aarde een koninkrijk zal zijn waarin Gods Wil overheerst.

by op 8 september 2011

Het Koninkrijk van Christus bestaat reeds in deze wereld. Dat Koninkrijk is tweevoudig: volmaakt in de hemel en onvolmaakt op aarde. Wij bidden dat Gods Koninkrijk van genade mag gevestigd worden in de zielen van de mensen en dat zij zo de Wil van God mogen vervullen, om in het hiernamaals deel uit te maken van het hemelse Koninkrijk. Maar de woorden die je citeert, verwijzen in geen geval naar een andere tijdelijke staat of een tweede kans.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → 2de Komst JC

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: