Skip to content

V&A: Waarom verzwijgt de Katholieke Kerk het 2de Gebod, en breekt dan het 10de Gebod op, om te vermijden dat er maar negen overschieten?

by op 4 september 2011

Het omgekeerde is het geval. Protestanten splitsten het 1ste Gebod op in 2 aparte Geboden en verenigden dan – om te vermijden dat het aantal elf wordt – het 9de en 10de Gebod onder één Gebod!

Het 1ste Gebod luidt: “Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis heb geleid; ge zult geen andere goden naast Mij hebben. Ge zult u geen godenbeeld maken, noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is. Ge moogt ze niet aanbidden of dienen. Want Ik, Jahweh, uw God, ben een naijverige God, etc.” (Ex. 20:1-6) Het 1ste Gebod omvat twee essentiële punten: dat we de ware God moeten aanbidden en dat we valse goden moeten vermijden.

Trouwens, als de Kerk werkelijk de intentie had om haar gelovigen te misleiden inzake het verbod van God om afbeeldingen te maken, dan ware het zeer dwaas geweest van de Katholieke Kerk om de tekst over de Geboden in de Bijbel integraal te publiceren in elke nieuwe uitgave van de Bijbel.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Tien Geboden

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: