Skip to content

V & A: Hoe kan mijn einde afhangen van de ziekenzalving? Mijn toekomst hangt af van Christus, niet van olie.

by op 2 september 2011

Als het afhangt van Christus, dan hangt het af van de middelen die door Christus werden gegeven voor de overdracht van Zijn genade. Hij zegt minstens dat Hij je wil redden door middel van het doopsel. “Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet geloof en gedoopt is, zal worden veroordeeld.” (Mk. 16:16) Dat is één voorwaarde. Het geïnspireerde woord van God zegt ons ook dat wanneer iemand ziek is, hij de priesters van de Kerk moet roepen en met olie gezalfd moet worden in de naam van de Heer. Als jij dat vreemd vindt, dan vindt je de christelijke godsdienst vreemd. En het is een feit dat hoe verder iemands mentaliteit staat van de Katholieke Kerk en haar ritussen, hoe verder iemand staat van het christendom.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Oliesel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: