Skip to content

V & A: Wanneer stelde Christus het sacrament van het H. Oliesel in?

by op 31 augustus 2011

Dat is niet gekend. Maar het feit dat Hij het gedaan heeft, leiden we af uit de woorden van de H. Jacobus: “Is iemand van u ziek: hij roepe de priesters der kerk; laat hen dan over hem bidden, en hem zalven met olie in de namen des Heren. En het gelovig gebed zal de zieke behouden, de Heer zal hem opbeuren; en mocht hij zonden hebben begaan, dan zullen ze hem vergeven worden.” (Jak. 5:14-15) Wanneer de heilige Jacobus zegt dat de zieke moet gezalfd worden in de naam des Heren, dat hij gered zal worden, en dat de Heer hem zal opbeuren, toont dit duidelijk aan dat Christus Zelf de insteller is van deze sacramentele ritus.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Oliesel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: