Skip to content

V & A: Bekwam Marconi geen burgerlijke echtscheiding en mocht hij desondanks toch hertrouwen in de Katholieke Kerk?

by op 24 augustus 2011

Nobelprijswinnaar Guglielmo Marconi (1874-1937 AD), vooral bekend door zijn uitvinding van de draadloze telegrafie in 1895.

Marconi bekwam een burgerlijke echtscheiding van de overheid en de Katholieke Kerk verklaarde zijn huwelijk nietig. De burgerlijke echtscheiding verbrak dan ook geen huwelijksband. Het “huwelijk” met Beatrice O’Brien op 16 maart 1905 was ongeldig, alhoewel beiden meenden dat ze getrouwd waren. De nietigheid werd bewezen door de gezworen getuigenis van Marconi, Beatrice O’Brien, een protestant en vele getuigen. De oorzaak van de nietigheid van het eerste huwelijk was niet dat het plaatsvond in een anglicaanse kerk, maar wel dat geen der partijen toestemde in een huwelijk tot de dood in de christelijke betekenis van het woord. Ze waren overeengekomen om getrouwd te zijn, zolang ze bij elkaar wilden blijven. Wat ze echter niet wisten, was dat de tijdelijke aard van zo’n huwelijkscontract geen geldig christelijk huwelijk uitmaakt.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Huwelijk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: