Skip to content

V & A: Waarom verbiedt de Kerk echtscheiding? Christus stond het toe toen hij zei, “Wie zijn vrouw verstoot, BEHALVE in geval van overspel, is oorzaak, dat ze overspel bedrijft.” (Mt. 5:32)

by op 19 augustus 2011

TrouwenChristus stond permanente scheiding toe indien overspel werd gepleegd, maar Hij stond geen echtscheiding en hertrouwen toe zoals jij het begrijpt. Toen Christus dit zei, bedoelde Hij “Wie zijn vrouw verstoot (en Ik spreek hier niet over een loutere scheiding naar aanleiding van overspel zonder de intentie te hertrouwen), is oorzaak, dat ze overspel pleegt.” Dit is de enige mogelijke interpretatie wanneer we gelijkaardige passages in acht nemen. Vandaar dat de evangelist Marcus Christus’ woorden op een meer absolute manier weergeeft, “Wie zijn vrouw verstoot, en een ander huwt, begaat echtbreuk tegen haar.” (Mk. 10:11) Ook in Lucas treffen we hetzelfde aan: “Wie zijn vrouw verstoot, en een andere huwt, pleegt echtbreuk.” (Lk. 16:18)

St. Paulus zegt ons duidelijk, “Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft. Maar wanneer de man is ontslapen, dan is ze vrij te trouwen met wie ze wil.” (1 Kor. 7:39) Voor een christen is echtscheiding en hertrouwen uit den boze zolang de eerste partner nog leeft. Een poging tot hertrouwen leidt enkel tot een zondige relatie. Je kan uit de echt scheiden en het christendom opgeven, of je kan christen zijn en echtscheiding opgeven, maar je kan niet beide hebben.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Huwelijk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: