Skip to content

V & A: Waarom is het huwelijk een sacrament?

by op 16 augustus 2011

Een sacrament is een zichtbaar ritueel dat ingesteld werd door Christus als teken van en voor het geven van genade. Christus heeft de waardigheid van het huwelijk verheven tot een sacrament. Het staat voor iets zeer heiligs en dit kunnen we afleiden uit het feit dat St. Paulus de eenheid tussen Christus en Zijn Kerk met een huwelijk vergelijkt (Ef. 5:22-23). De apostel schrijft dat er maar één Christus en één ware Kerk is. Zo ook kan er maar één echtgenoot en één echtgenote in het huwelijk zijn. En net zoals de eenheid tussen Christus en de Kerk genade voortbrengt, zo brengt ook de heilige eenheid in het huwelijk genade voort bij de personen die het contract aangaan, opdat zij hun plichten tegenover elkaar en hun kinderen mogen vervullen vanuit de liefde Gods.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Huwelijk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: