Skip to content

V & A: Zei St. Petrus niet dat alle christenen “een koninklijk priesterdom” (1 Pe. Z:9) zijn?

by op 14 augustus 2011

Wijding van priestersJa, en in een zekere zin is het waar. Het doopsel is een soort van wijding voor God, en brengt de verplichting met zich mee om een offer van lof te brengen door middel van een ernstig gebedsleven en goede werken. St. Petrus wijst erop dat, zoals de Joden een uitverkoren volk waren, zo ook de gedoopten een uitverkoren volk zijn vandaag. Maar de Joden hadden daarenboven ook nog een bijzondere groep van mannen die priesters gewijd waren. Vandaar dat de christenen, die het nieuwe uitverkoren volk zijn, ook een groep van mannen hebben om het bijzondere offer van Christus’ Lichaam en Bloed op te offeren, en zonden te vergeven. In deze betekenis zijn niet alle christenen priesters.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Ordes

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: