Spring naar inhoud

V & A: Waarom is priesterwijding een sacrament?

by op 13 augustus 2011

Wijding tot het priesterambtPriesterwijding is een van de zeven sacramenten. De instelling door Christus, de uiterlijke ritus en het feit dat het genade geeft, wordt duidelijk vermeld in de Heilige Schrift. Zo zegt St. Paulus dat Christus “apostelen heeft aangesteld, anderen tot . . evangelisten, herders en leraars . . . met het doel om de heiligen tot volmaakte plichtsvervulling te brengen.” (Ef. 4:11-12) Het wijden door de hand- oplegging wordt vaak vermeld, en aan Timotheus werd gezegd om de genade van God niet te verwaarlozen “die ge bezit, en die u krachtens een profetie onder hand- oplegging der priesterschaar is geschonken.” (1 Tim. 4:14) Vandaar dat alleen priesters het recht hebben om het evangelie met gezag uiteen te zetten en het heilig priesterambt uit te oefenen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → H. Ordes

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: