Skip to content

V & A: Indien de islam “gewelddadig” is, hoe verklaar je dat zovele moslims vreedzaam zijn?

by op 12 augustus 2011

“De theorie … en de praktijk”

Dit is zoals iemand die zich afvraagt, “Indien het christendom nederigheid, verdraagzaamheid en vergiffenis belijdt, waarom zijn zoveel christenen arrogant, onverdraagzaam en wraakzuchtig?” Het antwoord in beide gevallen spreekt voor zich: In elke religie of ideologie zijn er mensen die de grondbeginselen belijden, maar ze niet beoefenen. Net zoals het gemakkelijker is voor een christen om zich onbaatzuchtig voor te doen maar tezelfdertijd oneerlijk te zijn, zo is het ook gemakkelijker voor een moslim om thuis te blijven, eerder dan mee te helpen aan de jihad. We vinden huichelaars overal.
Bovendien zijn er ook mensen die hun eigen geloof niet volledig begrijpen en dus handelen buiten de voorgeschreven regels. Het is erg waarschijnlijk dat er in de islam vele moslims zijn, die hun religie niet volledig begrijpen. Vooral in het Westen is de kans groot dat sommige moslims zich aangetrokken voelen tot de Westerse cultuur en dus minder geneigd zijn om gewelddadig te handelen tegen de samenleving.
Wanneer echter de islam groter wordt binnen een samenleving –een toenemend aantal volgelingen, moskeeën, “culturele centra”, enz.-, wordt de kans ook groter dat sommigen onder hen de voorschriften van de Koran ernstig zullen nemen. En dit is het probleem waar het Westen vandaag mee geconfronteerd wordt.
(Bron: http://www.jihadwatch.org/islam-101.html, FAQ, §4.2)

Advertenties

From → Islam

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: