Skip to content

V & A: Is communie uitsluitend onder één vorm niet een breuk met het Evangelie en het Laatste Avondmaal?

by op 10 augustus 2011
Paus Benedictus geeft de heilige communie

De Heilige Communie dient steeds eerbiedwaardig te worden ontvangen. Steeds meer stemmen gaan op in Rome om terug te keren naar de traditionele vorm, nl. knielend en op de tong.

De praktijk is niet in strijd met het Evangelie. Consumptie onder één vorm alleen is voldoende voor de Heilige Communie. Onze Heer verklaarde, “Zo iemand eet van dit brood, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood, dat Ik zal geven, is mijn vlees voor het leven der wereld” (Jn. VI., 52). In de Eerste Kerk werd soms de Communie gegeven aan kleine kinderen met behulp van enkele druppels geconsacreerde wijn. De martelaren daarentegen namen vaak  het Allerheiligste Sacrament mee in de arena onder de vorm van brood alleen, verpakt in linnen, om zichzelf de Communie te geven  vóór ze stierven. De praktijk is bijzonder in overeenstemming met de doctrine van St. Paulus: “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren” (1 Cor. XI, 27).

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Mis (& Communie)

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: