Skip to content

V & A: Christus gaf Zichzelf onder de vorm van brood en wijn. Waarom zou je ons weerhouden van de Communie onder de vorm van wijn?

by op 7 augustus 2011

H. CommunieHet feit dat de Katholieke Kerk het zo doet, zou voldoende moeten zijn om aan te nemen dat ze gerechtvaardigd is in haar beslissingen. Maar laat ons eens even naar de theologische zijde van de kwestie kijken. Jezus gaf Zichzelf onder beide vormen, en toch was Hij volledig aanwezig in elke vorm. Wie één der vormen ontvangt, ontvangt de volledige Christus.

Het is niet mogelijk om Christus’ lichaam te scheiden van zijn bloed. Waar Christus ook is, Hij is daar helemaal en volledig. Hij is er geheel onder de vorm van brood en geheel onder de vorm van wijn. Wanneer de communicant het Heilig Sakrament ontvangen onder de vorm van brood, ontvangt hij het Bloed van Christus ook. Bij het ontvangen van de communie onder de vorm van wijn, ontvangt hij ook het Lichaam. Kortom, er is geen mogelijkheid om het Lichaam van Christus te ontvangen zonder het Bloed van Christus. Vandaar dat het ook nutteloos is om te insisteren op de Communie onder beide vormen. Er is geen verschil.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Mis (& Communie)

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: