Skip to content

V & A: Aangezien protestanten gered kunnen worden en het zoveel gemakkelijker is om een protestant te zijn, waar precies ligt dan het voordeel om katholiek te worden?

by op 1 augustus 2011

Ten eerste moet je aan de voorwaarden voor redding van een protestant denken. Als hij nooit de verplichting vermoed heeft om bij de Katholieke Kerk te gaan, is het mogelijk om zijn ziel te redden. Maar wanneer hij voldoende geconfronteerd werd met de stellingen van de Katholieke Kerk, is hij genoodzaakt om katholiek te worden.

Ten tweede is het gemakkelijker om de protestantse verplichtingen te vervullen dan te leven volgens de katholieke voorschriften. Niet-katholieke kerken stellen niet zo’n hoge verplichtingen aan hun volgelingen als de Katholieke Kerk. Maar in wezen zijn het niet de verplichtingen die tellen. Het is gemakkelijker om een goede christen te zijn in de ware betekenis van het woord als katholiek dan als protestant, en dat is het waarover het gaat. Hoe komt dit? Er zijn er werkelijk teveel om ze hier allemaal op te sommen.

– De katholiek is een lid van de ene ware Kerk gevestigd door Christus.

– Hij heeft de fantastische zekerheid om het ware geloof te bezitten. Volledige kennis van het geheel van de christelijke waarheid is veel beter dan gedeeltelijke informatie, laat staan foute informatie.

– Door onderwerping aan het gezag van Christus in Zijn Kerk heeft hij het voordeel Gods heilige wil te doen, exact zoals God het wil.

– Indien hij faalt op bepaalde momenten door zonde, heeft hij de zekerheid van vergiffenis door sacramentele absolutie in de biecht.

– Hij heeft het privilege van het bijwonen elke zondag van de Heilige Mis, en de immense hulp van de Heilige Communie, waardoor hij Onze Heer zelf ontvangt als voedsel voor zijn ziel.

– Hij heeft het privilege om te delen in het lijden van Christus door de naleving van de voorschriften inzake vasten en versterving.

– Hij ontvangt ontelbare genaden via de sacramentalia en de speciale zegeningen van de Kerk.

– Hij kan zeer veel aflaten verdienen, die de uitboeting van zijn zonden in het vagevuur ongedaan maken.

– Hij wordt meer bemind door God, omdat hij katholiek is, net zoals God meer van de Katholieke Kerk houdt dan van eender welk ander instituut op aarde.

Kortom, net zoals het voordelig is voor een heiden om christen te worden, is er een immens voordeel om een ware christen te worden en toe te behoren aan de ene ware Kerk, liever dan een valse vorm van christelijkheid. Een goede katholiek heeft vele voordelen vergeleken met een goede en oprechte protestant. Maar, zoals ik reeds gezegd heb, wanneer een protestant begint in te zien dat zijn eigen kerk tekort schiet op bepaalde vlakken, dan heeft hij de verplichting de kwestie te onderzoeken, en wanneer het duidelijk wordt dat de Katholieke Kerk de ene ware Kerk is, heeft hij geen andere optie dan bij de Kerk te gaan, indien hij het risico van eeuwige verdoemenis wenst te vermijden.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: