Skip to content

V & A: Wat zijn de voorwaarden voor de redding van een goede protestant?

by op 31 juli 2011

Een protestantse doopceremonie

Hij moet gedoopt zijn of tenminste het verlangen hebben om gedoopt te worden; hij moet onwetend zijn van het feit dat de Katholieke Kerk de ene ware Kerk is; hij mag niet verantwoordelijk zijn voor die onwetenheid door onderzoek opzettelijk na te laten wanneer hij geconfronteerd wordt met twijfels aangaande zijn positie; hij moet sterven met een volmaakt berouw over zijn zonden, en met een oprechte liefde voor God. Want zo’n goede disposities zijn een impliciete wil om katholiek te zijn. Zo’n persoon zou bij de Katholieke Kerk gaan, mocht hij zich realiseren dat dit onderdeel was van Gods wil. In die zin is de Katholieke Kerk de enige weg naar de hemel, en allen die gered zijn, behoren haar expliciet of impliciet toe.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: