Skip to content

V & A: Indien de islam een reformatie zou ondergaan, zou het een vreedzame religie worden.

by op 28 juli 2011

“Neen aan de opname van Turkije in de EU!”

Voor iedereen die islamitsche bronnen bestudeerd heeft, is het duidelijk dat twee zaken nodig zijn om van de islam een vreedzame religie te maken: De verwerping van de Koran als het woord van Allah en de verwerping van Mohammed als Allah’s profeet. Met andere woorden, om de islam te pacificeren zou het een transformatie vergen in iets wat het niet is. De Westerse reformatie, die vaak gebruikt wordt als een voorbeeld, was –althans volgens de protestanten- een poging om terug te keren naar de grondbeginselen van het christendom, namelijk het voorbeeld en de leer van Christus en Zijn apostelen. Terugkeren naar het voorbeeld van Mohammed zou totaal andere gevolgen hebben.

Men zou kunnen beweren dat de islam vandaag een “reformatie” ondergaat, namelijk met het toenemend aantal jihadische activiteiten in de wereld. Dat is precies wat de moslims van de Salafi (“vroege generaties”) vandaag doen, door te focussen op het leven van Mohammed en zijn eerste opvolgers. Deze hervormers worden door hun tegenstanders aangeduid met de pejoratieve term Wahhabi. Aangezien ze hun inspiratie uit Mohammed en de Koran halen, zijn ze steeds geneigd tot geweld. Het is echter een treurig feit dat de islam vandaag is, wat het voor de voorbije veertien eeuwen was: Gewelddadig, onverdraagzaam en expansief. Het is dwaas om te denken dat we, na enkele jaren of decennia, in staat zullen zijn om het wereldperspectief van een vreemde samenleving te veranderen. De gewelddadige aard van de islam moet aanvaard worden als een vast gegeven; alleen dan zullen we in staat zijn om gepaste beleidsmaatregelen te treffen die  onze overlevingskansen zullen verbeteren.

(Bron: http://www.jihadwatch.org/islam-101.html, FAQ, §4.4)

Advertenties

From → Islam

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: