Skip to content

V & A: Waarom vinden er geen genezingen meer plaats zoals in de tijd van de apostelen?

by op 21 juli 2011

St. Petrus geneest de kreupele man in de Handelingen van de Apostelen

De geestelijke machten die aan de apostelen gegeven werden, bestaan nog steeds, en het is een groter mirakel om het leven van een ziel te herstellen via de genade, dan het genezen van een persoon, getroffen door een tijdelijke ziekte.

De macht van miraculeuze genezingen werd enkel gegeven aan de vroege Kerk om een bewijs te zijn voor haar geloofwaardigheid en zodoende de groei van de Kerk te garanderen. Eenmaal dat de Kerk stevig gevestigd was, hield de nood van dergelijke buitengewone tekenen op. Mensen worden geen christen voor tijdelijke voordelen, maar voor hun eeuwig zielenheil.

De eerste mirakelen waren louter tekenen. Als je vandaag een teken wilt, kijk dan naar het bestaan van de universele Kerk. Dat ze bestaat na 20 eeuwen van oppositie is een voldoende geloofwaardig teken.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Mirakelen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: