Skip to content

V & A: In het verleden werd de paus rondgedragen in een plechtige processie. Lijkt dit je niet nogal tegenstrijdig met de geest van het evangelie?

by op 18 juli 2011
Pius XII

Pius XII die wordt rondgedragen in de sedia gestatoria of pauselijke troon. De praktijk werd jammergenoeg afgeschafd in 1978.

De vraag die we hier moeten stellen, is of Christus zou toegestaan hebben dat Hij op een gelijkaardige manier werd rondgedragen. Het antwoord is zeer eenvoudig. Christus weigerde nooit enige eer die bewezen werd aan Zijn goddelijkheid. Hij stond de mensen toe om Hem te aanbidden; een vrouw zalfde Zijn voeten; de mensen verwelkomden Zijn intocht in Jeruzalem in een plechtige processie, terwijl ze met palmtakken zwaaiden en hosanna riepen. Wanneer sommigen hiertegen protesteerden, antwoordde Hij, “Als zij zwijgen, dan zullen de stenen gaan roepen.” (Lk. 19:40)

Aangezien de paus de opvolger van Christus en Zijn Vicaris is, stonden de pausen toe dat de mensen hun liefde voor Christus op een dergelijke manier toonden. Geen paus is zo dwaas om te denken dat hijzelf diegene is die geëerd wordt. Het is een lof voor zijn ambt, niet voor zijn persoon, net zoals de eer die bewezen wordt aan een koning.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Varia

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: