Skip to content

V & A: In de Handelingen van de Apostelen (Hand. 10:26) lezen we dat St. Petrus niet toestond dat een man voor hem knielde. Waarom dan moeten gelovigen knielen om de ring van een bisschop te kussen?

by op 18 juli 2011

Pius XIIDe passage waar je naar verwijst, is de volgende: “Zodra Petrus aankwam, ging Cornelius hem tegemoet, wierp zich ter aarde, en knielde aan zijn voeten neer”. Petrus zag dat Cornelius hem een grotere verering gaf dan wat hij kon toestaan, en zei daarom: “Sta op; ook ik ben maar een mens.” Als een bisschop iets gelijkaardigs zou bemerken, zou hij een gelijkaardige waarschuwing geven. Maar knielen is in vele gevallen een teken van eerbied en respect. In het verleden vroegen heren een dame ten huwelijk op hun knieën en daar is niets mis mee. Alles hangt af van de intentie. De eerbied die aan de bisschop wordt bewezen, is enkel ten aanzien van het ambt dat de bisschop bekleedt.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Varia

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: