Skip to content

V & A: Waarom verkleden priesters zich om Mis te lezen? Christus verkleedde zich toch ook niet in gewaden tijdens het Laatste Avondmaal?

by op 16 juli 2011

Een Hogepriester uit het Oude Testament

In Exodus 28:2-3 lezen we over Gods voorschriften inzake gewaden die de waardigheid van Zijn religie uitstralen. “Beveel dus aan alle kunstenaars, die Ik met fijne smaak heb begiftigd, dat ze de gewaden voor Aäron vervaardigen, opdat hij gewijd kan worden, om Mij als priester te dienen.”

In de rest van het hoofdstuk geeft God de meest minuscule richtlijnen over welke gewaden Aäron moest gebruiken. Christus zou niet een ogenblik getwijfeld hebben over de gepastheid en het principe van gewaden, nadat de oneindig wijze God het zo bevolen had. Anders zou Hij Zichzelf tegengesproken hebben. Er is dan ook in principe niets mis met het dragen van gewaden voor de Mis. Integendeel. God wil het zo.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Kerken

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: