Skip to content

V & A: Is het verantwoord zoveel geld te verkwisten aan liturgie en kerken, als we denken aan de armen?

by op 14 juli 2011
Tempel van Jeruzalem uit het Oude Testament

De Tempel van Jeruzalem uit het Oude Testament, bevolen door God toen er ook armen bestonden.

Zo’n bezwaar doet ons denken aan de woorden van Judas: “Waarom werd die balsem niet voor driehonderd tienlingen verkocht, om ze aan de armen gegeven?” (Jn. 12:5). Maar wat je er ook van denkt, de onbegrensde generositeit van de Katholieke Kerk voor de verering van God belet haar niet te werken met de armen. Van alle kerken is zij de meest aktieve op dat vlak. Geen andere kerk heeft zoveel instellingen, hospitalen, bejaardentehuizen, scholen en weeshuizen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Kerken

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: