Skip to content

V & A: Is de bouw van al die rijke kerken wel verantwoord? God is een geest en immaterieel. Hij houdt evenveel van ons zonder al dat uiterlijk vertoon.

by op 13 juli 2011

Traditionele Rooms-Katholieke kerk te DuitslandMaar de mens zou niet zoveel van hem houden! Je schijnt een fundamenteel punt te missen. Het vraagt twee partijen om een religie te hebben: God en de mens. God is een zuivere geest, maar de mens niet. De mens is zowel geestelijk als fysiek. En hij moet God aanbidden volgens de tweevoud van zijn natuur. De mens bezit niet alleen geestelijke gedachten; hij drukt die ook uit in zijn spraak, geschriften, muziek, kunst en architectuur. En, wanneer het God betreft, gebruikt de mens al deze zaken voor Gods eredienst in religie. God zelf beval de Joden om het zo te doen met de oprichting van de glorievolle Tempel te Jeruzalem. God wil een eredienst, niet louter met de geestelijke helft van onze natuur, maar met onze volledige natuur.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Kerken

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: