Skip to content

V & A: Waarom ontkent de Katholieke Kerk dat het 2de Gebod van God een verbod is om beelden te maken? Het staat zwart op wit in de Bijbel: De verwijzing naar beelden is een afzonderlijke vers!

by op 12 juli 2011
Protestantse onzin over Maria

De Egyptische godin Isis en O.L.Vrouw. De protestanten gebruiken vaak de vergelijking tussen beide beeltenissen om aan te tonen dat afbeeldingen van Maria en het Kindje Jezus hun oorsprong hebben in Egyptische afgoderij en dat de Katholieke Kerk het "2de Gebod" flagrant schendt. Niets is minder waar. Het is niet omdat in Egypte een verering van Isis met kind bestond, dat de Katholieke Kerk het gecopieerd heeft. Er bestaan op aarde vele religies die een heilig boek hebben, maar betekent dat daarom dat protestanten het principe van Sola Scriptura gecopieerd hebben?

De versnummers zijn geen argument. Er was geen numerisch onderscheid van verzen in de oorspronkelijke teksten van de Heilige Schrift. Allen die vertrouwd zijn met de H. Schrift weten dat het opdelen in verzen gedaan werd vanuit praktische overwegingen door personen enkele eeuwen na de dood van Christus.

De methode van het splitsen van de Geboden is van geen groot belang. De klachten van protestanten tegen de katholieke opdeling zijn zoals een jonge moderne dochter die haar naam “VAN DEN ASSE” wil spellen, terwijl ze klaagt dat haar moeder het als “VAN DEN ASSCHE” spelt. Maar van beide personen weet de moeder het beste hoe het geschreven moet worden. En zo weet ook de Moederkerk het best hoe de Geboden moeten opgedeeld worden.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: