Skip to content

V & A: Waarom houden katholieken processies met al dat vertoon? Noch Christus, noch de Apostelen hielden processies.

by op 12 juli 2011
Sacramentsprocessie

Sacramentsprocessie

Er is niets verkeerd met processies. Christus kwam Jeruzalem binnen met een processie terwijl de bevolking hosanna jubbelde, met palmtakken zwaaide, haar gewaden op de weg legde en het zo uitbundig maakte als ze maar kon. En Hij wees hen terecht die het zouden verhinderd hebben. Onthoud dat processies geen folklore zijn, maar ter ere van God en zijn heiligen, en liefde voor Hem suggereert dat nooit iets té goed kan zijn voor Hem.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Varia

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: