Skip to content

V & A: Is de eenvoud van het Laatste Avondmaal niet tegenstrijdig met de ingewikkelde ceremonies van de Mis van vandaag?

by op 11 juli 2011

De essentiële rites van de H. Mis zijn exact dezelfde als die van het Laatste Avondmaal. Vergeet niet dat vóór het eenvoudige Laatste Avondmaal  Christus de volledige ceremonie van het Joodse Feest had gedaan. Bovendien waste Hij ceremonieel de voeten van Zijn apostelen.

De ontwikkeling van de verschillende rites in de Mis waren steeds in volledige overeenstemming met (i) de principes die God gegeven had aan de Joden en (ii) de handelingen van Christus tijdens Zijn publiek leven, toen Hij zelf vele ceremonies gebruikte tijdens de mirakelen die Hij bewerkstelligde.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Mis

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: