Skip to content

V & A: Waarom zijn kerken gedecoreerd met schilderijen en beelden? Dit is een flagrante schending van Gods Tweede Gebod: “Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken” (Exo. 20:4)!

by op 5 juli 2011
Oude Testament en de Tempel van Jeruzalem

God beval de Joden om afbeeldingen van Engelen te maken. Als we de protestantse redenering volgen over het maken van beelden, dan beschuldigen ze God dat Hij Zijn eigen wet niet kent.

Verbieden die woorden het maken van afbeeldingen? Neen. God verbood afgoderij, niet het maken van afbeeldingen. God zei, “Ge zult u geen godenbeeld maken, noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is. Ge moogt ze niet aanbidden of dienen. Want Ik, Jahweh, uw God, ben een naijverige God.” (Exo. 20:4-5) God voegt opzettelijk die laatste woorden toe, maar desondanks slagen protestanten erin ze te negeren. God verbiedt de mensen om afbeeldingen te maken met de bedoeling hen te vereren. Maar Hij verbiedt niet het maken van afbeeldingen.

Je zal de Geboden vinden in Exodus 20. Maar in hetzelfde boek, Exo. 25:18, lezen we dat God de Joden beval om afbeeldingen van Engelen te maken! Zou je God beschuldigen dat Hij Zijn eigen wet niet kent?  Hij zegt: “Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel moet ge twee gouden kerubs als drijfwerk maken” (Ex. 25:18). Met andere woorden,  de Joden moesten afbeeldingen maken van zaken in de hemel.

Maar stel nu dat jouw interpretatie correct is, waarom schend je Gods wet dan door het maken van afbeeldingen van wereldse zaken? Waarom gebruik je postzegels met de afbeelding van de monarch? Waarom heb je foto’s van vrienden en familie? Volgens jouw theorie mogen we zelfs geen foto nemen van een kastanjeboom, aangezien we dan een foto zouden nemen van een ding hier op aarde. Je zeeft de mug uit, maar je slokt de kameel door (Mt. 23:24)! Dit is de vrucht van private interpretatie van de Heilige Schrift. Neen. God verbiedt niet het maken van afbeeldingen. Hij verbiedt het maken van afbeeldingen met de bedoeling ze te vereren.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Heiligen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: